«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019»

MIS: 5041762

Δικαιούχος: Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Ημερομηνία Ένταξης: 01/03/2019

Προϋπολογισμός: 164.424,00 €


< Επιστροφή στις Ενταγμένες Πράξεις

2020-06-26T17:42:04+00:00