«ΔΡΟΜΟΣ ΜΥΛΟΙ – ΚΥΒΕΡΙ – ΑΣΤΡΟΣ – ΤΥΡΟΣ – ΛΕΩΝΙΔΙΟ – ΦΩΚΙΑΝΟΣ -ΚΥΠΑΡΙΣΣΣΙ» (ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟΥ)»

MIS: 5086620

Δικαιούχος: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Ημερομηνία Ένταξης: 30/08/2021

Προϋπολογισμός: 12.612.600,00 €


< Επιστροφή στις Ενταγμένες Πράξεις

2021-08-31T16:24:45+00:00