«ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΞΟΜΒΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΙΒΕΡΙ»

MIS: 5052150

Δικαιούχος: Περιφέρεια Πελοποννήσου

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Ημερομηνία Ένταξης: 27/04/2020

Προϋπολογισμός: 1.615.000,00 €


< Επιστροφή στις Ενταγμένες Πράξεις

2020-04-27T11:43:30+00:00