«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΑΝΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΚΟΙΝΟΥ»

MIS: 5069577

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Ημερομηνία Ένταξης: 26/03/2021

Προϋπολογισμός: 722.000,00 €


< Επιστροφή στις Ενταγμένες Πράξεις

2021-03-29T11:30:50+00:00