«Αποκατάσταση Πνευματικού Κέντρου και Εκσυγχρονισμός Κεντρικής Αίθουσας»

MIS: 5069420

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Ημερομηνία Ένταξης: 22/04/2021

Προϋπολογισμός: 436.000,00 €


< Επιστροφή στις Ενταγμένες Πράξεις

2021-04-22T15:42:52+00:00