Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Αθικίων Κορινθίας

MIS: 5003240

Δικαιούχος: ΔΕΥΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Ημερομηνία Ένταξης: 08/02/2017

Προϋπολογισμός: 560.000,00 €

Λοιπά Αρχεία (Τροποποιήσεις):


< Επιστροφή στις Ενταγμένες Πράξεις

2019-12-13T16:08:08+00:00