«Αναβάθμιση ερευνητικών υποδομών Εργαστηρίου Επικοινωνίας Ανθρώπου – Μηχανής και Εικονικής Πραγματικότητας (ΕΑΜ-ΕΠ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου»

MIS: 5056656

Δικαιούχος: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Ημερομηνία Ένταξης: 01/05/2021

Προϋπολογισμός: 267.700,00 €


< Επιστροφή στις Ενταγμένες Πράξεις

2021-02-16T13:00:45+00:00