«Ανάπτυξη υπηρεσιών ολοκληρωμένης κοινοτικής θεραπείας και υπηρεσιών νοσηλείας κατ’ οίκον στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας»

MIS: 5053874

Δικαιούχος: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΚΤ

Ημερομηνία Ένταξης: 28/05/2021

Προϋπολογισμός: 149.719,24 €


< Επιστροφή στις Ενταγμένες Πράξεις

2021-06-07T12:13:41+00:00