«Ανάπτυξη και αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών υποδομών του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας»

MIS: 5050859

Δικαιούχος: Επιμελητήριο Μεσσηνίας

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Ημερομηνία Ένταξης: 31/03/2020

Προϋπολογισμός: 249.800,00 €


< Επιστροφή στις Ενταγμένες Πράξεις

2020-04-01T01:29:51+00:00