«Ανάπτυξη και αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών υποδομών του Επιμελητηρίου Κορινθίας»

MIS: 5052202

Δικαιούχος: Επιμελητήριο Κορινθίας

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Ημερομηνία Ένταξης: 31/03/2020

Προϋπολογισμός: 249.840,00 €


< Επιστροφή στις Ενταγμένες Πράξεις

2020-04-01T01:27:40+00:00