«Ανάπτυξη / αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών υποδομών του Επιμελητηρίου Λακωνίας»

MIS: 5052149

Δικαιούχος: Επιμελητήριο Λακωνίας

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Ημερομηνία Ένταξης: 31/03/2020

Προϋπολογισμός: 216.144,40 €


< Επιστροφή στις Ενταγμένες Πράξεις

2020-04-01T01:25:20+00:00