«Ανάπτυξη / αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών υποδομών του Επιμελητηρίου Αργολίδας»

MIS: 5052210

Δικαιούχος: Επιμελητήριο Αργολίδας

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Ημερομηνία Ένταξης: 31/03/2020

Προϋπολογισμός: 223.770,40 €


< Επιστροφή στις Ενταγμένες Πράξεις

2020-04-01T01:27:20+00:00