Αναπλάσεις στις Τ.Κ. Λεβιδίου και Νεστάνης του Δήμου Τρίπολης

MIS: 5114195

Δικαιούχος: Δήμος Τρίπολης

Διαρθρωτικό Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Ημερομηνία Ένταξης: 09/08/2021

Προϋπολογισμός: 234.000,00 €


< Επιστροφή στις Ενταγμένες Πράξεις

2021-08-18T17:51:33+00:00