ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ O.E.K KAI ΨΑΘΙ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

MIS: 5131344

Δικαιούχος: Περιφέρεια Πελοποννήσου

Διαρθρωτικό Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Ημερομηνία Ένταξης: 10/08/2021

Προϋπολογισμός: 818.145,64 €


< Επιστροφή στις Ενταγμένες Πράξεις

2021-08-18T17:55:32+00:00