«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ Τ.Κ. ΚΕΝΤΡΟΥ»

MIS: 5069558

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Ημερομηνία Ένταξης: 18/02/2021

Προϋπολογισμός: 98.000,00 €


< Επιστροφή στις Ενταγμένες Πράξεις

2021-02-23T13:58:24+00:00