«Ανάπλαση πλατείας Συν/σμού Κολοκοτρώνη»

MIS: 5044889

Δικαιούχος: Δήμος Τρίπολης

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Ημερομηνία Ένταξης: 20/02/2020

Προϋπολογισμός: 435.000,00 €


< Επιστροφή στις Ενταγμένες Πράξεις

2020-02-21T13:21:37+00:00