«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΛΤΑΣ Τ.Κ. ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΟΥ»

MIS: 5069549

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Ημερομηνία Ένταξης: 26/03/2021

Προϋπολογισμός: 80.100,00 €


< Επιστροφή στις Ενταγμένες Πράξεις

2021-03-29T11:32:38+00:00