«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ»

MIS: 5074754

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Ημερομηνία Ένταξης: 05/04/2021

Προϋπολογισμός: 3.486.000,00 €


< Επιστροφή στις Ενταγμένες Πράξεις

2021-04-05T13:22:47+00:00