«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΙΣΤΟΝΑΥΤΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ»

MIS: 5070833

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Ημερομηνία Ένταξης: 05/04/2021

Προϋπολογισμός: 857.200,00 €


< Επιστροφή στις Ενταγμένες Πράξεις

2021-04-05T13:05:51+00:00