«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ»

MIS: 5073663

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Ημερομηνία Ένταξης: 05/04/2021

Προϋπολογισμός: 2.611.200,00 €


< Επιστροφή στις Ενταγμένες Πράξεις

2021-04-05T13:18:48+00:00