Νέα – Ανακοινώσεις 2017-10-25T01:28:15+00:00
908, 2021

Τροποποίηση Πρόσκλησης ΠΕΛ106, Α/Α ΟΠΣ: 4884 με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ONE STOP SHOP/ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ, ΜΕ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Γ΄ΦΑΣΗ)»

9 Αυγούστου 2021|

Η τροποποίηση αφορά σε 2η παράταση του χρόνου υποβολής προτάσεων. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται σε 20/09/2021.   Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πρόσκλησης και τα συνημμένα αυτής παραρτήματα

508, 2021

Τροποποίηση της Πράξης με τίτλο «Βελτίωση της λειτουργικότητας και ανάδειξη του ευρύτερου χώρου, που περιβάλλει τον Αρχαιολογικό Χώρο Αλέας Αθηνάς και το Μουσείο, με τη δημιουργία Αρχαιολογικού Περιπάτου» – ΟΠΣ 5041641

5 Αυγούστου 2021|

Τροποποίηση: Λόγω προσθήκης νέου υποέργου, Π/Υ 32.984,63€, για την υπογειοποίηση εναέριων δικτύων ΟΤΕ. Δείτε εδώ την Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης

508, 2021

Τροποποίηση της Πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση Κοινόχρηστων Χώρων Λαϊκής Αγοράς Δ.E. Μεγαλόπολης & Αναβάθμιση Περιβάλλοντος Χώρου 4ου Δημοτικού Σχολείου Μεγαλόπολης» – ΟΠΣ 5041952

5 Αυγούστου 2021|

Τροποποίηση: Η τροποποιήση της Πράξης γίνεται αποδεκτή λόγω τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος βάσει της ημερομηνίας υπογραφής και του ποσού της σύμβασης ΝΟΔΕ.   Δείτε εδώ την Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης

408, 2021

Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις για τη Δράση: 3.a.ΒΑΑ.1 “Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στους τομείς του τουρισμού, της αγροδιατροφής και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή εντός της ΒΑΑ Καλαμάτας”

4 Αυγούστου 2021|

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, αποφασίζει την έγκριση του αρχείου Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων για τη Δράση: 3.a.ΒΑΑ.1 “Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στους τομείς του τουρισμού, της αγροδιατροφής και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή εντός της ΒΑΑ Καλαμάτας” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020». Δείτε [...]

2307, 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΒΑΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

23 Ιουλίου 2021|

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 3.a.ΒΑΑ.1 “ Ενίσχυση της ίδρυσης/εκσυγχρονισμού μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στους τομείς του τουρισμού, της αγροδιατροφής και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή εντός της ΒΑΑ Καλαμάτας” στo πλαίσιo του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020».  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΒΑΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)  [...]

2207, 2021

Τροποποίηση της Πράξης «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020 ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022 –ΕΤΠΑ» – ΟΠΣ 5055377

22 Ιουλίου 2021|

Η τροποποίηση αφορά το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της Πράξης.   Δείτε εδώ την Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης

1907, 2021

Ανακοίνωση Προς Δικαιούχους της Δράσης “Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου”

19 Ιουλίου 2021|

Με την παρούσα θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι η πληρωμή σας από την δράση 3.a.4 «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2014-2020» αποτελεί τελική πληρωμή της πράξης (έργου) σας και υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. [...]

1607, 2021

Τροποποίηση της Πράξης «Έξυπνο, εξειδικευμένο περιβαλλοντικό παρατηρητήριο στη Μεσσηνία (ISEO)» – ΟΠΣ 5060255

16 Ιουλίου 2021|

Η τροποποίηση αφορά το συνολικό ποσό ΦΠΑ με βάση την τελικώς διαμορφωθείσα δαπάνη προμηθειών του υποέργου. Το φυσικό αντικείμενο και η συνολική δημόσια δαπάνη της πράξης δεν μεταβάλλονται.   Δείτε εδώ την Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης

1607, 2021

Τροποποίηση της Πράξης «Αναβάθμιση του Αστεροσκοπείου Κρυονερίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναπτυξιακών στόχων της Περιφέρειας Πελοποννήσου» – ΟΠΣ 5060675

16 Ιουλίου 2021|

Η τροποποίηση αφορά τη διόρθωση του ποσού ΦΠΑ των Υποέργων της Πράξης λόγω λαναθασμένου αρχικού υπολογισμού τους.   Δείτε εδώ την Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης