Νέα – Ανακοινώσεις 2017-10-25T01:28:15+00:00
3011, 2020

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης για την «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ Ψ.Τ. ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ Ψ.Τ. ΠΑΙΔΩΝ/ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»/Β΄ΦΑΣΗ» – ΟΠΣ 5002225

30 Νοεμβρίου 2020|

Τροποποιείται ως προς: τον επιμερισμό (σε φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) του υποέργου 2 με την προσθήκη νέων υποέργων 3, 4, 5 που αφορούν αντίστοιχα ΥΕ3: "Προμήθεια Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού", ΥΕ4: "Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής", ΥΕ5: "Προμήθεια Κλειστού Κυκλώματος Παρακολούθησης", ενώ το υποέργο 2 πλέον αφορά τον λοιπό εξοπλισμό ΥΕ2: " Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού [...]

2811, 2020

Νέες Αποφάσεις Ένταξης στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΠΕΛ77 για «Επέκταση, Αναβάθμιση Κτιριακών Υποδομών και Εξοπλισμός Β’ Βάθμιας Υγείας»

28 Νοεμβρίου 2020|

Τίτλος πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ» MIS: 5055275 Δικαιούχος: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Προϋπολογισμός: 852.792,80€ Μικρή Περιγραφή: Το προτεινόμενο έργο αφορά σε ένα τμήμα της Μυκηναϊκής ακρόπολης, το οποίο εμφανίζει εντυπωσιακή για την εποχή του κατασκευαστική και χωροταξική οργάνωση, ενώ διασώζει σε πολύ μεγάλο ποσοστό την [...]

2611, 2020

Ενημερωτικά βίντεο για το ΠΣΚΕ

26 Νοεμβρίου 2020|

Στο πλαίσιο υποστήριξης και διευκόλυνσης των επενδυτών που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα www.ependyseis.gr, σας ενημερώνουμε ότι η ΜΟΔ ολοκλήρωσε 3 ενημερωτικά βίντεο (how to tutorial) για τη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων. Το πρώτο βίντεο διευκολύνει νέους χρήστες στην εγγραφή τους, το δεύτερο παρουσιάζει πώς υποβάλλουμε πρόταση σε πρόγραμμα ενίσχυσης [...]

2511, 2020

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης για την «Διαμόρφωση Υπαίθριου Χώρου στη Θέση Κουκούλα Τροπαίων» – ΟΠΣ 5044961

25 Νοεμβρίου 2020|

Η τροποποίηση αφορά το χρονοδιάγραμμα ως προς την ανάληψη νομικής δέσμευσης. Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της απόφασης ένταξης

2511, 2020

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης για την «Ανάπλαση περιοχής Κανδήλας» – ΟΠΣ 5044942

25 Νοεμβρίου 2020|

Η τροποποίηση αφορά το χρονοδιάγραμμα ως προς την ανάληψη νομικής δέσμευσης. Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της απόφασης ένταξης

2511, 2020

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης για το «Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Βλαχέρνας Δήμου Τρίπολης» – ΟΠΣ 5044881

25 Νοεμβρίου 2020|

Η τροποποίηση αφορά το χρονοδιάγραμμα ως προς την ανάληψη νομικής δέσμευσης. Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της απόφασης ένταξης

2511, 2020

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης για την «Αποκατάσταση και ανάδειξη της ενετικής υδατογέφυρας στον Άσσο, Δήμου Κορινθίων, Περιφέρειας Πελοποννήσου» – ΟΠΣ 5035562

25 Νοεμβρίου 2020|

Η τροποποίηση αφορά την ημερομηνία λήξης της πράξης σε 31/12/2022. Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της απόφασης ένταξης

2511, 2020

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης για την «Ανάπτυξη και αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών υποδομών του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας» – ΟΠΣ 5050859

25 Νοεμβρίου 2020|

Η τροποποίηση αφορά την ημερομηνία λήξης της πράξης σε 30/12/2021. Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της απόφασης ένταξης

2511, 2020

Απόφαση Ένταξης για την «Ανάπτυξη Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφείο) στην Σπάρτη» – ΟΠΣ 5053785

25 Νοεμβρίου 2020|

Μικρή περιγραφή, τι έργο αφορά:   Η Πράξη αφορά στην επιχορήγηση λειτουργίας, για 24 μήνες, ενός οικοτροφείου στην Σπάρτη, το οποίο θα αποτελεί Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στεγαστικού τύπου υψηλού βαθμού προστασίας. Στη δομή θα φιλοξενούνται 15 ένοικοι έως 65 ετών με βαριά νοητική υστέρηση και σοβαρές χρόνιες ψυχικές διαταραχές χωρίς [...]

2511, 2020

Νέες Αποφάσεις Ένταξης στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΠΕΛ84 για «Ενίσχυση της ελκυστικότητας των χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς (αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία)»

25 Νοεμβρίου 2020|

  Τίτλο πράξης: «Στερέωση, προστασία και ανάδειξη του ανακτορικού συγκροτήματος των Μυκηνών» MIS: 5069179 Δικαιούχος: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Προϋπολογισμός: 550.000,00 € Το προτεινόμενο έργο αφορά σε ένα τμήμα της Μυκηναϊκής ακρόπολης, το οποίο εμφανίζει εντυπωσιακή για την εποχή του κατασκευαστική και χωροταξική οργάνωση, ενώ διασώζει σε πολύ μεγάλο ποσοστό την [...]