Νέα – Ανακοινώσεις 2017-10-25T01:28:15+00:00
2804, 2021

Tροποποίηση πρόσκλησης ΠΕΛ102 με τίτλο «Λειτουργική αναβάθμιση ενδοπεριφερειακών συνδέσεων της Περιφέρειας»

28 Απριλίου 2021|

Η τροποποίηση αφορά στην παράταση του χρόνου λήξης από 30/04/2021 σε 31/5/2021   Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πρόσκλησης και τα συνημμένα αυτής παραρτήματα

2104, 2021

Τροποποίηση της Πράξης: «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας και Κοινόχρηστων Χώρων στην Τ.Κ. Ριζών» με κωδικό ΟΠΣ 5044939

21 Απριλίου 2021|

Η αναγκαιότητα τροποποίησης των στοιχείων της Πράξης προέκυψε από καθυστερήσεις λόγω covid-19, γιατί δεν μπορούσαν να γίνουν δια σώζης οι επιτροπές του συνοπτικού διαγωνισμού.   Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πράξης

1204, 2021

Τροποποίηση της Πράξης: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ, ΤΡΟΠΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5033411

12 Απριλίου 2021|

Αντικείμενο τροποποίησης Γίνεται μείωση του προϋπολογισμού στο ύψος της σύμβασης συγκεκριμένα 324.668,42€ Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πράξης

1204, 2021

Τροποποίηση της Πράξης: «Προσθήκη αιθουσών στο δημοτικό σχολείο Ανυφίου Δήμου Ναυπλιέων» με κωδικό ΟΠΣ 5029449

12 Απριλίου 2021|

Αντικείμενο τροποποίησης Μειώνεται ο προϋπολογισμός στο ύψος  της  σύμβασης 1.085.235,08€. Νέα ημερομηνία λήξης της πράξης 31-3-2022.   Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πράξης

1204, 2021

Τροποποίηση της Πράξης: «ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5047854

12 Απριλίου 2021|

Αντικείμενο τροποποίησης Μείωση του προϋπολογισμού στο ύψος της σύμβασης και συγκεκριμένα σε 1.997.518,51€.   Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πράξης

1204, 2021

Τροποποίηση της Πράξης: «Κατασκευή 2ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Δ.Κ Μολάων» με κωδικό ΟΠΣ 5007833

12 Απριλίου 2021|

Αντικείμενο τροποποίησης Λαμβάνοντας υπόψη την υπογεγραμμένη σύμβαση τροποποιείται ο Π/Υ της πράξης σε 426.033,16€.   Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πράξης

804, 2021

Τροποποίηση της Πράξης: «Αντικατάσταση δευτερεύοντος δικτύου ύδρευσης του συνδέσμου υδατικών έργων Μεθυδρίου των Τ.Κ. Βλαχέρνας, Δάρα, Λίμνης, Ορχομενού, Παλαιόπυργου, Παναγίτσας, Χωτούσας της Δ.Ε Λεβιδίου του Δ. Τρίπολης» με κωδικό ΟΠΣ 5026227

8 Απριλίου 2021|

Η τροποποίηση αφορά μείωση του προϋπολογισμού στα 1.184.349,12 €.   Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πράξης

804, 2021

Τροποποίηση της Πράξης: «Αναβάθμιση Δικτύου Ύδρευσης Δ.Κ. Λεωνιδίου Δήμου Νότιας Κυνουρίας» με κωδικό ΟΠΣ 5009797

8 Απριλίου 2021|

Η τροποποίηση αφορά μετάθεση της ημερομηνίας λήξης της Πράξης έως 30-06-20213   Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πράξης

804, 2021

Τροποποίηση της Πράξης: «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Κιάτου και Παραλιακής Ζώνης – 1ος Ειδικός Προϋπολογισμός» με κωδικό ΟΠΣ 5029176

8 Απριλίου 2021|

Η Τροποποίηση αφορά μείωση του προϋπολογισμού στα 1.083.113,78 €.     Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πράξης