Νέα – Ανακοινώσεις 2017-10-25T01:28:15+00:00
1609, 2020

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο: «Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών»

16 Σεπτεμβρίου 2020|

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 3.a.2.2 "Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών" στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020» Η Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου προκήρυξε την  Δράση: «Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού [...]

1509, 2020

Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού» – Κωδικός Πρόσκλησης: ΚΕ-ΠΕΛ-03 / αα ΟΠΣ:4265

15 Σεπτεμβρίου 2020|

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 2.b.2.3 “Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τονεκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού” στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020» Η Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου τροποποιεί την [...]

1009, 2020

Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «Ενίσχυση της ελκυστικότητας των χώρων φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και ανάδειξη της φυσική κληρονομιάς» – Κωδικός Πρόσκλησης: ΟΧΕ4/ αα ΟΠΣ:4223

10 Σεπτεμβρίου 2020|

Η τροποποίηση αφορά σε παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής προτάσεων έως 31/12/2020. Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πρόσκλησης και τα συνημμένα αυτής παραρτήματα

1009, 2020

Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων Δήμου Ανατολικής Μάνης» – Κωδ. Πρόσκλησης: ΟΧΕ3/ αα ΟΠΣ:4221

10 Σεπτεμβρίου 2020|

Η τροποποίηση αφορά σε παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής προτάσεων έως 31/12/2020. Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πρόσκλησης και τα συνημμένα αυτής παραρτήματα

1009, 2020

Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «Βελτίωση, ανάδειξη, αναβάθμιση έργων πολιτιστικής κληρονομιάς» – Κωδ. Πρόσκλησης: ΟΧΕ2 / αα ΟΠΣ:4213

10 Σεπτεμβρίου 2020|

Η τροποποίηση αφορά σε παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής προτάσεων έως 31/12/2020. Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πρόσκλησης και τα συνημμένα αυτής παραρτήματα

1009, 2020

Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «Κατασκευή / βελτίωση υποδομών άθλησης» – Κωδ. Πρόσκλησης: ΟΧΕ1 / αα ΟΠΣ:4194

10 Σεπτεμβρίου 2020|

Η τροποποίηση αφορά σε παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής προτάσεων έως 31/12/2020. Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πρόσκλησης και τα συνημμένα αυτής παραρτήματα

309, 2020

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο: «Δημιουργία Θερμοκοιτίδων Νέων Επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» – ΠΕΛ96

3 Σεπτεμβρίου 2020|

Εκδόθηκε στα πλαίσια του Ε.Π. Πελοποννήσου 2014 – 2020 η Πρόσκληση ΠΕΛ96 με τίτλο «Δημιουργία Θερμοκοιτίδων Νέων Επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου». Οι σύγχρονες οικονομικές συνθήκες καθιστούν επιτακτική την ανάγκη ενεργοποίησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στη βάση της καινοτομίας, και της αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Περιφέρειας. Σκοπός της πρόσκλησης είναι η ίδρυση [...]

309, 2020

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο: «Δημιουργία δομών υποστήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου»» – ΠΕΛ95

3 Σεπτεμβρίου 2020|

Εκδόθηκε στα πλαίσια του Ε.Π. Πελοποννήσου 2014 – 2020 η Πρόσκληση ΠΕΛ95 με τίτλο «Δημιουργία δομών υποστήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου». Η αξιοποίηση της τεχνολογικής έρευνας και ανάπτυξης και η ενσωμάτωση καινοτομίας στον παραγωγικό ιστό μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και [...]

1308, 2020

Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «Δίκτυο Διασφάλισης Δημόσιας Υγείας και Ενίσχυση των Μονάδων και Φορέων Υγείας του Υπουργείου Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19» – ΠΕΛ92 έκδοση 2/0/ αα ΟΠΣ:4482

13 Αυγούστου 2020|

Η τροποποίηση αφορά παράταση προθεσμίας υποβολής από 21/08/2020 σε 31/08/2020. Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πρόσκλησης και τα συνημμένα αυτής παραρτήματα

308, 2020

Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο: «Αναβάθμιση Οικιστικού περιβάλλοντος Δήμου Δυτικής Μάνης» – ΟΧΕ5/ αα ΟΠΣ:4225

3 Αυγούστου 2020|

Η τροποποίηση αφορά παράταση προθεσμίας υποβολής από 30/07/2020 σε 30/09/2020. Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πρόσκλησης και τα συνημμένα αυτής παραρτήματα