Νέα – Ανακοινώσεις 2017-10-25T01:28:15+00:00
2307, 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΒΑΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

23 Ιουλίου 2021|

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 3.a.ΒΑΑ.1 “ Ενίσχυση της ίδρυσης/εκσυγχρονισμού μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στους τομείς του τουρισμού, της αγροδιατροφής και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή εντός της ΒΑΑ Καλαμάτας” στo πλαίσιo του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020».  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΒΑΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)  [...]

2207, 2021

Τροποποίηση της Πράξης «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020 ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022 –ΕΤΠΑ» – ΟΠΣ 5055377

22 Ιουλίου 2021|

Η τροποποίηση αφορά το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της Πράξης.   Δείτε εδώ την Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης

1907, 2021

Ανακοίνωση Προς Δικαιούχους της Δράσης “Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου”

19 Ιουλίου 2021|

Με την παρούσα θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι η πληρωμή σας από την δράση 3.a.4 «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2014-2020» αποτελεί τελική πληρωμή της πράξης (έργου) σας και υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. [...]

1607, 2021

Τροποποίηση της Πράξης «Έξυπνο, εξειδικευμένο περιβαλλοντικό παρατηρητήριο στη Μεσσηνία (ISEO)» – ΟΠΣ 5060255

16 Ιουλίου 2021|

Η τροποποίηση αφορά το συνολικό ποσό ΦΠΑ με βάση την τελικώς διαμορφωθείσα δαπάνη προμηθειών του υποέργου. Το φυσικό αντικείμενο και η συνολική δημόσια δαπάνη της πράξης δεν μεταβάλλονται.   Δείτε εδώ την Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης

1607, 2021

Τροποποίηση της Πράξης «Αναβάθμιση του Αστεροσκοπείου Κρυονερίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναπτυξιακών στόχων της Περιφέρειας Πελοποννήσου» – ΟΠΣ 5060675

16 Ιουλίου 2021|

Η τροποποίηση αφορά τη διόρθωση του ποσού ΦΠΑ των Υποέργων της Πράξης λόγω λαναθασμένου αρχικού υπολογισμού τους.   Δείτε εδώ την Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης

1207, 2021

Τροποποίηση Πρόσκλησης με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ONE STOP SHOP/ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ, ΜΕ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Γ΄ΦΑΣΗ)»

12 Ιουλίου 2021|

Η τροποποίηση αφόρα στην παράταση του χρόνου υποβολής από 15/07/2021 σε 18/08/2021. Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πρόσκλησης και τα συνημμένα αυτής παραρτήματα

207, 2021

Τροποποίηση Πρόσκλησης ΠΕΛ102 ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Λειτουργική αναβάθμιση ενδοπεριφερειακών συνδέσεων της Περιφέρειας»

2 Ιουλίου 2021|

Η τροποποίηση αφόρα: Στην παράταση του χρόνου λήξης από 30/06/2021 σε 31/8/2021     Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πρόσκλησης και τα συνημμένα αυτής παραρτήματα

207, 2021

Τροποποίηση Πρόσκλησης ΚΕ-ΠΕΛ-06 με τίτλο «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου»

2 Ιουλίου 2021|

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πρόσκλησης και τα συνημμένα αυτής παραρτήματα

2906, 2021

Τροποποίηση Πρόσκλησης με τίτλο «Ενίσχυση του εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών ή στην παραγωγή και διάθεση μεταποιητικών προϊόντων»

29 Ιουνίου 2021|

Μικρή περιγραφή: Η δράση αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της περιοχής εφαρμογής της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ που εφαρμόζει η ΟΤΔ «Αρκαδία 2020» στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, οι οποίες αναφέρονται σε δραστηριότητες μεταποίησης και τουρισμού. Με την παρούσα δράση, επιδιώκεται η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών [...]