Εκδηλώσεις

/Εκδηλώσεις

Αναπτυξιακό Συνέδριο στην Τρίπολη, 18 Απριλίου 2013: 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Πελοποννήσου για τη Προγραμματική περίοδο 2014 – 2020

Πρόσκληση Ημερήσια Διάταξη Φάκελος Συνεδρίου

Αναπτυξιακό Συνέδριο στην Τρίπολη, 18 Απριλίου 2013: 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Πελοποννήσου για τη Προγραμματική περίοδο 2014 – 2020 2017-10-20T00:21:46+00:00

Προσυνεδριακή ημερίδα στη Καλαμάτα, 17 Απριλίου 2013: 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Πελοποννήσου για τη Προγραμματική περίοδο 2014 – 2020

Προσυνεδριακή ημερίδα στη Καλαμάτα, 17 Απριλίου 2013: 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο [...]

Προσυνεδριακή ημερίδα στη Καλαμάτα, 17 Απριλίου 2013: 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Πελοποννήσου για τη Προγραμματική περίοδο 2014 – 2020 2017-10-20T00:21:34+00:00

Προσυνεδριακή ημερίδα στο Ναύπλιο, 16 Απριλίου 2013: 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Πελοποννήσου για τη Προγραμματική περίοδο 2014 – 2020

Προσυνεδριακή ημερίδα στο Ναύπλιο, 16 Απριλίου 2013: 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο [...]

Προσυνεδριακή ημερίδα στο Ναύπλιο, 16 Απριλίου 2013: 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Πελοποννήσου για τη Προγραμματική περίοδο 2014 – 2020 2017-10-20T00:21:39+00:00