ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΒΑΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

//ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΒΑΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΒΑΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 3.a.ΒΑΑ.1 Ενίσχυση της ίδρυσης/εκσυγχρονισμού μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στους τομείς του τουρισμού, της αγροδιατροφής και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή εντός της ΒΑΑ Καλαμάτας” στo πλαίσιo του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020». 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΒΑΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

Στο πλαίσιο υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 3.a.ΒΑΑ.1 της ανωτέρω Πρόσκλησης ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου, , ο Δήμος Καλαμάτας ανέλαβε πρωτοβουλία, για την καλύτερη εξυπηρέτηση και ενημέρωση των ενδιαφερομένων, να προβάλει τις επιλέξιμες περιοχές σε κατάλληλους χάρτες, ώστε οι πληροφορίες να είναι σαφείς και απόλυτα ευκρινείς αναφορικά με τα όρια των περιοχών αυτών.

Για το σκοπό αυτό, αξιοποιήθηκαν τα υπόβαθρα της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. (2007-2009) και έγινε ενημέρωση με τα πολεοδομικά δεδομένα του Γ.Π.Σ. Καλαμάτας. Για την περιοχή του Ιστορικού Κέντρου ελήφθησαν υπόψη τα ΦΕΚ: 821/Δ/16.11.1988 και 634/Δ/9.10.1989.

Για την περιοχή της παραλιακής ζώνης έγινε ταυτόχρονα επικαιροποίηση και προσαρμογή των ορίων της με το λεκτικό της περιγραφής της: «Ακτογραμμή, Δεκέλι, οδ. Ευαγγελιστρίας, οδ. Νέδοντος, οδ. Λυκούργου, οδ. Κρήτης, νοητή προέκταση μέχρι τη διασταύρωση οδ. Μάνης και οδού Ναυαρίνου, ακτογραμμή», ώστε να μην υπάρχει απόκλιση μεταξύ αυτού και του χάρτη.

ΧΑΡΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΧΑΡΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ

2021-07-23T15:56:54+00:00