Τροποποίηση της Πράξης «Αναβάθμιση του Αστεροσκοπείου Κρυονερίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναπτυξιακών στόχων της Περιφέρειας Πελοποννήσου» – ΟΠΣ 5060675

//Τροποποίηση της Πράξης «Αναβάθμιση του Αστεροσκοπείου Κρυονερίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναπτυξιακών στόχων της Περιφέρειας Πελοποννήσου» – ΟΠΣ 5060675

Τροποποίηση της Πράξης «Αναβάθμιση του Αστεροσκοπείου Κρυονερίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναπτυξιακών στόχων της Περιφέρειας Πελοποννήσου» – ΟΠΣ 5060675

Η τροποποίηση αφορά τη διόρθωση του ποσού ΦΠΑ των Υποέργων της Πράξης λόγω λαναθασμένου αρχικού υπολογισμού τους.

 

Δείτε εδώ την Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης

2021-07-16T16:35:29+00:00