Τροποποίηση της πρόσκλησης ΠΕΛ101 με τίτλο «Αναβάθμιση των υποδομών δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης – εξοπλισμός»

//Τροποποίηση της πρόσκλησης ΠΕΛ101 με τίτλο «Αναβάθμιση των υποδομών δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης – εξοπλισμός»

Τροποποίηση της πρόσκλησης ΠΕΛ101 με τίτλο «Αναβάθμιση των υποδομών δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης – εξοπλισμός»

Η τροποποίηση αφορά την παράταση του χρόνου λήξης από 31/03/2021 σε 5/5/2021

 

 

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πρόσκλησης και τα συνημμένα αυτής παραρτήματα

2021-03-24T17:43:36+00:00