Τροποποίηση της Πράξης «ΜΕΤΡΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5048167 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»

//Τροποποίηση της Πράξης «ΜΕΤΡΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5048167 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»

Τροποποίηση της Πράξης «ΜΕΤΡΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5048167 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»

Τροποποιείται ως προς:

  • «Κύριος Πράξης» και «Φορέας Λειτουργίας και Συντήρησης» της Πράξης τίθεται ο Δήμος Μονεμβασιάς (αντί της Περιφέρειας Πελοποννήσου) με βάση την συναφθείσα Προγραμματική Σύμβαση.
  • Τροποποιούνται οι ημερομηνίες των σταδίων εξέλιξης και υπογραφής της σύμβασης

 

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πράξης

2021-03-23T12:14:13+00:00