Τροποποίηση της Πράξης «Παροχή υπηρεσιών Αυτόνομης Διαβίωσης και Ασφαλούς Γήρανσης Ηλικιωμένων στη Περιφέρεια Πελοποννήσου» με Κωδικό ΟΠΣ 5070561 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»

//Τροποποίηση της Πράξης «Παροχή υπηρεσιών Αυτόνομης Διαβίωσης και Ασφαλούς Γήρανσης Ηλικιωμένων στη Περιφέρεια Πελοποννήσου» με Κωδικό ΟΠΣ 5070561 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»

Τροποποίηση της Πράξης «Παροχή υπηρεσιών Αυτόνομης Διαβίωσης και Ασφαλούς Γήρανσης Ηλικιωμένων στη Περιφέρεια Πελοποννήσου» με Κωδικό ΟΠΣ 5070561 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»

Η τροποποίηση της πράξης αφορά τροποποιήσεις παραδοτέων

 

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της απόφασης ένταξης

2021-03-16T14:57:30+00:00