Τροποποίησης της Πράξης με τίτλο «Κινητή Μονάδα Περιφέρειας Πελοποννήσου, με έδρα το Ναύπλιο» – κωδ. 5041685.

//Τροποποίησης της Πράξης με τίτλο «Κινητή Μονάδα Περιφέρειας Πελοποννήσου, με έδρα το Ναύπλιο» – κωδ. 5041685.

Τροποποίησης της Πράξης με τίτλο «Κινητή Μονάδα Περιφέρειας Πελοποννήσου, με έδρα το Ναύπλιο» – κωδ. 5041685.

Η τροποποίηση αφορά στην παράταση του χρόνου λήξης με νέα ημερομηνία ληξης 31-12-2023.

 

Δείτε εδώ την Ενταγμένη Πράξη

2021-02-25T13:13:53+00:00