Τροποποίηση της Πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΙΟΛΚΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5034532

//Τροποποίηση της Πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΙΟΛΚΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5034532

Τροποποίηση της Πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΙΟΛΚΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5034532

Η τροποποίηση αφορά την νέα ημερομηνία λήξης πράξης και νέο προϋπολογισμός

Δείτε εδώ την Ενταγμένη Πράξη

2021-01-21T11:20:05+00:00