Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο: «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020-2021» – ΠΕΛ93

//Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο: «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020-2021» – ΠΕΛ93

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο: «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020-2021» – ΠΕΛ93

Εκδόθηκε στα πλαίσια του Ε.Π. Πελοποννήσου 2014 – 2020 η Πρόσκληση ΠΕΛ93 με τίτλο «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020-2021».

Η δράση, προϋπολογισμού 4.900.000,00€, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και αφορά στην παροχή υπηρεσιών σε άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που απειλούνται από φτώχεια ή/και κοινωνικό αποκλεισμό με σκοπό τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους. Συγκεκριμένα αφορά στη διάθεση προς μητέρες (και πατέρες που έχουν την επιμέλεια) θέσεων παροχής φροντίδας και φύλαξης παιδιών, για το σχολικό έτος 2019- 2020, στις ακόλουθες κατηγορίες δομών (δημόσιες και ιδιωτικές):

– Βρεφικοί Σταθμοί,

– Βρεφονηπιακοί Σταθμοί,

– Παιδικοί σταθμοί,

– Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.),

στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Η δράση συμβάλλει στο στόχο της Περιφέρειας για αύξηση της απασχόλησης και διατήρηση των ωφελουμένων γυναικών από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, σε θέσεις εργασίας με ισότιμους όρους, ώστε μέσα από την ουσιαστική διευκόλυνσή τους, να ανταποκριθούν στους απαιτητικούς κι αντικρουόμενους ρόλους τους, όπως αυτός της οικογενειακής μέριμνας και της παιδικής προστασίας.

 Η δράση για το έτος 2020-2021 θα υλοποιηθεί με ενιαίο τρόπο σε όλη τη χώρα, βάσει της ΚΥΑ με αρ. 71383/8-7-2020 (ΦΕΚ 2774/Β/08-07-2020).

Η διάθεση της θέσης πραγματοποιείται προς τον κάθε ωφελούμενο άτομο μέσω «αξίας τοποθέτησης» (voucher) του τέκνου του.

Δυνητικός Δικαιούχος της δράσης είναι η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.)

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων:  31/07/2020

Λήξη Υποβολής Αιτήσεων:  13/08/2020

Δείτε εδώ αναλυτικά την Πρόσκληση και τα συνοδευτικά αρχεία της

2020-08-03T11:13:48+00:00