Ενημερωτική εκδήλωση για την πρόσκληση «Κουπόνια Καινοτομίας»

/, Εκδηλώσεις/Ενημερωτική εκδήλωση για την πρόσκληση «Κουπόνια Καινοτομίας»

Ενημερωτική εκδήλωση για την πρόσκληση «Κουπόνια Καινοτομίας»

Την Τετάρτη 9.5.2018, ώρα 18:00 , στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Κορινθίας , στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση των Δράσεων του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014 -2020: «Ενίσχυση πρωτοβουλιών ΜΜΕ για ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτομίας (Κουπόνια Καινοτομίας) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» και «Δημιουργία / αναβάθμιση εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου και καινοτομίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου».

 

  

 

 

 

2018-05-14T12:17:09+00:00