Τροποποίηση / επικαιροποίηση Απόφασης για δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών / παρεχόντων υπηρεσιών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου

//Τροποποίηση / επικαιροποίηση Απόφασης για δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών / παρεχόντων υπηρεσιών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου

Τροποποίηση / επικαιροποίηση Απόφασης για δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών / παρεχόντων υπηρεσιών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου

Τροποποίηση / επικαιροποίηση Απόφασης για δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών / παρεχόντων υπηρεσιών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Σχετικά Αρχεία:

2017-10-19T00:53:11+00:00