2η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2014 2020

//2η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2014 2020

2η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2014 2020

2η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2014 2020, Τρίτη 8 Νοεμβρίου, Αγ. Στέφανος Μονεμβασιάς, ξενοδοχείο KINSTERNA, ώρα έναρξης 10:30 π.μ.

Την Τρίτη 8 Νοεμβρίου και ώρα 10:30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Πελοποννήσου 2014-2020, στον Αγ. Στέφανος Μονεμβασιάς, ξενοδοχείο KINSTERNA.

Μεταξύ άλλων, θα παρουσιαστεί η πορεία υλοποίησης του Ε.Π. Πελοποννήσου 2014-2020, ενώ θα γίνει ενημέρωση για την ετήσια έκθεση υλοποίησης, αλλά και για την πορεία εφαρμογής της Εξειδίκευσης του ΕΠ και της επίτευξης των ετήσιων στόχων.

Επιπλέον, θα δημοσιοποιηθούν οι νέες δράσεις προς εξειδίκευση, συζήτηση και έγκριση από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, η παρουσίαση της πορείας Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, καθώς και για την εφαρμογή της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης.

Θα γίνει παρουσίαση προόδου κάλυψης Αιρεσιμοτήτων, ενημέρωση, συζήτηση και έγκριση από τα μέλη της Επιτροπής του Σχεδίου Αξιολόγησης του Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας, καθώς και ενημέρωση για την υλοποίηση της στρατηγικής για την πληροφόρηση και επικοινωνία του ΕΠ.

Σχετικά Αρχεία:

2017-10-19T00:53:11+00:00