Αναπτυξιακό Συνέδριο στην Τρίπολη, 18 Απριλίου 2013: 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Πελοποννήσου για τη Προγραμματική περίοδο 2014 – 2020

//Αναπτυξιακό Συνέδριο στην Τρίπολη, 18 Απριλίου 2013: 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Πελοποννήσου για τη Προγραμματική περίοδο 2014 – 2020