Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

Εκδηλώσεις – Συνέδρια

Στην ενότητα αυτή καταγράφονται  οι εκδηλώσεις – συνέδρια  που αφορούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου 2014 -2020Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενώσης