Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

Αποτελέσματα του προγράμματος της περιφέρειας Πελοποννήσου στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος ΔΕΠΙΝ 2007-2013

Ο συνολικός προϋπολογισμός του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου στο πλαίσιο του Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013, ανέρχεται σε 364.515.973 € Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη, (εκ της οποίας 309.837.577 € (85%), είναι η Κοινοτική Συνδρομή) και περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες Πράξεων (άξονες προτεραιότητας):

  • Έργα σε υποδομές που στοχεύουν στην προσπελασιμότητα και την οδική ασφάλεια της Περιφέρειας Πελοποννήσου, περιλαμβάνονται τριάντα δύο (32) έργα, με προϋπολογισμό συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 228 εκατ. ευρώ.
  • Έργα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων της Περιφέρειας και αύξηση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, περιλαμβάνονται 1.640 επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων, (συνολικής εγκεκριμένης επιχορήγησης (δημόσιας δαπάνης), 104,5 εκατ. Ευρώ). Έχουν ολοκληρωθεί/σε φάση ολοκλήρωσης 1.300 επενδυτικά σχέδια, τα οποία επιχορηγήθηκαν με δημόσια δαπάνη 70 εκατ. ευρώ.
  • Έργα για την αειφόρο ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, περιλαμβάνονται 218 έργα/δράσεις, συνολικού προϋπολογισμού της τάξης των 227 εκατ. ευρώ. Τα έργα αυτά αναφέρονται σε όλες τις κατηγορίες βασικών και κοινωνικών υποδομών, εκτός μεταφορικών υποδομών.

Σχετικά Αρχεία: Συγκεντρωτικά Στοιχεία Πορείας Υλοποίησης Εκχωρημένων Δράσεων στην ΕΥΔ ΠελοποννήσουΟ παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενώσης