Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

Πρόγραμμα ΚΘΠ Αριθμ. Πρόσκλησης Έναρξη Λήξη Κατάσταση Τίτλος Πρόσκλησης Προϋπολογισμός Συνημμένο Αρχείο
ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 54 25 4-Aug-10 Εως Εξαντλήσεως Δ.Δ. Ανοιχτή Μέτρα διατήρησης της κατάστασης του περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων. 3.061.900,00 Λήψη
ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 79 26 4-Aug-10 Εως Εξαντλήσεως Δ.Δ. Ανοιχτή Ανάπτυξη δομών για την προώθηση της κοινωνικής ενσωματωσης ειδικών κοινωνικών ομάδων 2.551.580,00 Λήψη
ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 76 27 4-Aug-10 Εως Εξαντλήσεως Δ.Δ. Ανοιχτή Δημιουργία-αναβάθμιση-ανάπτυξη υποδομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 8.000.000,00 Λήψη
ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 76 27 4-Aug-10 Εως Εξαντλήσεως Δ.Δ. Ανοιχτή Επέκταση-ανάπτυξη -αναβάθμιση υποδομών στη β βάθμια και γ βάθμια φροντίδα υγείας 1.200.000,00 Λήψη
ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 66 38 02/04/2012 Έχει λήξει Κλειστή ΤΟΠΣΑ 5.240.000,00 Λήψη


Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενώσης