Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

Πρόγραμμα ΚΘΠ Αριθμ. Πρόσκλησης Έναρξη Λήξη Κατάσταση Τίτλος Πρόσκλησης Προϋπολογισμός Συνημμένο Αρχείο
ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 45 20 31-May-10 Εως Εξαντλήσεως Δ.Δ. Ανοιχτή Κατασκευή - Βελτίωση - Αναβάθμιση Εξωτερικών δικτύων ύδρευσης 16.585.300,00 Λήψη
ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 30 21 31-May-10 Εως Εξαντλήσεως Δ.Δ. Ανοιχτή Βελτίωση / κατασκευή/αναβάθμιση λιμενικών υποδομών 10.000.000,00 Λήψη
ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 46 22 1-Jun-10 Εως Εξαντλήσεως Δ.Δ. Ανοιχτή Αναβάθμιση- Επέκταση και Κατασκευή νέων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας λυμάτων 14.033.700,00 Λήψη
ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 23 23 8-Jun-10 Εως Εξαντλήσεως Δ.Δ. Ανοιχτή Έργα Κατασκευής ή/και Βελτίωσης Επαρχιακού/Τοπικού Δικτύου 28.500.000,00 Λήψη
ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 58 24 13-Jul-10 Εως Εξαντλήσεως Δ.Δ. Ανοιχτή Αποκατάσταση, ανάδειξη Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων 16.000.000,00 Λήψη


Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενώσης