Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

Πρόγραμμα ΚΘΠ Αριθμ. Πρόσκλησης Έναρξη Λήξη Κατάσταση Τίτλος Πρόσκλησης Προϋπολογισμός Συνημμένο Αρχείο
ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 59 16 6-Apr-10 16-Apr-10 Κλειστή Υποδομές Σύγχρονου Πολιτισμού 4.000.000,00 Λήψη
ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 76 17 6-Apr-10 16-Apr-10 Κλειστή Εξασφάλιση του συνεχούς της φροντίδας - μετασχηματισμός ψυχιατρικών νοσοκομείων - ολοκλήρωση της κάλυψης των αναγκών περίθαλψης σε κοινοτικές δομές 15.000.000,00 Λήψη
ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 44 18 12-May-10 Εως Εξαντλήσεως Δ.Δ. Ανοιχτή Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α 4.605.000,00 Λήψη
ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 75 19 12-May-10 Εως Εξαντλήσεως Δ.Δ. Ανοιχτή Ανάπτυξη -βελτίωση υποδομών στην προσχολική α΄βάθμια και β΄βάθμια εκπαίδευση 25.260.600,00 Λήψη
ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 75 19 12-May-10 Εως Εξαντλήσεως Δ.Δ. Ανοιχτή Ανάπτυξη -βελτίωση υποδομών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 10.000.000,00 Λήψη


Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενώσης