Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

Πρόγραμμα ΚΘΠ Αριθμ. Πρόσκλησης Έναρξη Λήξη Κατάσταση Τίτλος Πρόσκλησης Προϋπολογισμός Συνημμένο Αρχείο
ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 58 12 21-Sep-09 31-Dec-09 Κλειστή Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων 14.300.000,00 Λήψη
ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 22 13 9-Feb-10 Εως Εξαντλήσεως Δ.Δ. Ανοιχτή Βελτίωση/κατασκευή/αναβάθμιση/ολοκλήρωση οδών εθνικού οδικού δικτύου 13.721.500,00 Λήψη
ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 85, 86 14 5-Mar-10 Εως Εξαντλήσεως Δ.Δ. Ανοιχτή Αξιολόγηση και μελέτες· ενημέρωση και επικοινωνία 1.632.000,00 Λήψη
ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 85, 86 14 5-Mar-10 Εως Εξαντλήσεως Δ.Δ. Ανοιχτή Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, επιθεώρηση 2.208.000,00 Λήψη
ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 58 15 6-Apr-10 16-Apr-10 Κλειστή Αποκατάσταση Μνημείων 4.500.000,00 Λήψη


Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενώσης