Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

Πρόγραμμα ΚΘΠ Αριθμ. Πρόσκλησης Έναρξη Λήξη Κατάσταση Τίτλος Πρόσκλησης Προϋπολογισμός Συνημμένο Αρχείο
ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 44 8 30-Jul-09 31-Dec-09 Κλειστή Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α 4.605.000,00 Λήψη
ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 23 9 30-Jul-09 Εως Εξαντλήσεως Δ.Δ. Κλειστή / Ανάκληση Βελτίωση/κατασκευή/αναβάθμιση/ολοκλήρωση επαρχιακών οδών 25.780.600,00 Λήψη
ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 46 10 13-Aug-09 Εως Εξαντλήσεως Δ.Δ. Κλειστή / Ανάκληση Έργα κατασκευής εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και δικτύων αποχέτευσης σε οικισμούς Β΄ και Γ΄ προτεραιότητας κατά την Οδηγία 91/271 1.700.000,00 Λήψη
ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 30 11 26-Aug-09 Εως Εξαντλήσεως Δ.Δ. Κλειστή / Ανάκληση Βελτίωση / κατασκευή/αναβάθμιση λιμενικών υποδομών 14.322.600,00 Λήψη
ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 58 12 21-Sep-09 31-Dec-09 Κλειστή Αποκατάσταση μνημείων 12.491.600,00 Λήψη


Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενώσης