Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

Πρόγραμμα ΚΘΠ Αριθμ. Πρόσκλησης Έναρξη Λήξη Κατάσταση Τίτλος Πρόσκλησης Προϋπολογισμός Συνημμένο Αρχείο
ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 76 5 18-Jun-09 31-Dec-09 Κλειστή Δημιουργία-αναβάθμιση-ανάπτυξη υποδομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 13.000.000,00 Λήψη
ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 76 5 18-Jun-09 31-Dec-09 Κλειστή Επέκταση - ανάπτυξη - αναβάθμιση υποδομών στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα υγείας 20.000.000,00 Λήψη
ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 76 5 18-Jun-09 31-Dec-09 Κλειστή Εξασφάλιση του συνεχούς της φροντίδας - Μετασχηματισμός Ψυχιατρικών Νοσοκομείων - Ολοκλήρωση της κάλυψης των αναγκών περίθαλψης σε κοινοτικές δομές 15.000.000,00 Λήψη
ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 45 6 2-Jul-09 31-Dec-09 Κλειστή Κατασκευή - Βελτίωση - Αναβάθμιση - Επέκταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης 15.921.900,00 Λήψη
ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 22 7 10-Jul-09 Εως Εξαντλήσεως Δ.Δ. Κλειστή Βελτίωση/κατασκευή/αναβάθμιση/ολοκλήρωση οδών εθνικού οδικού δικτύου 39.470.300,00 Λήψη


Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενώσης