Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

Πρόγραμμα ΚΘΠ Αριθμ. Πρόσκλησης Έναρξη Λήξη Κατάσταση Τίτλος Πρόσκλησης Προϋπολογισμός Συνημμένο Αρχείο
ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 69 1 12-Sep-08 Εως Εξαντλήσεως Δ.Δ. Κλειστή Παροχή υπηρεσιών τύπου "Βοήθεια στο σπίτι" 9.440.840,00 Λήψη
ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 69 2 11-Sep-08 Εως Εξαντλήσεως Δ.Δ. Κλειστή Μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και την αύξηση της διαρκούς συμμετοχής και προόδου των γυναικών στην απασχόληση, ώστε να μειωθεί ο διαχωρισμός με βάση το φύλο στην αγορά εργασίας, και για την εναρμόνιση εργασίας και ιδιωτικής ζωής, όπως π.χ. με την ευχερέστερη πρόσβαση στη φροντίδα παιδιών και εξαρτώμενων προσώπων 1.850.000,00 Λήψη
ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 22 3 22-Apr-09 Εως Εξαντλήσεως Δ.Δ. Κλειστή Βελτίωση/κατασκευή/αναβάθμιση/ολοκλήρωση οδών εθνικού οδικού δικτύου 36.522.600,00 Λήψη
ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 75 4 18-Jun-09 31-Dec-09 Κλειστή Ανάπτυξη -βελτίωση υποδομών στην προσχολική α΄βάθμια και β΄βάθμια εκπαίδευση 27.101.100,00 Λήψη
ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 75 4 18-Jun-09 31-Dec-09 Κλειστή Ανάπτυξη -βελτίωση υποδομών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 10.000.000,00 Λήψη


Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενώσης