Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

Φορέας Πρόσκλησης Διαρθρωτικό Ταμείο Αριθμ. Πρόσκλησης Έναρξη Λήξη Κατάσταση Τίτλος Πρόσκλησης Προϋπολογισμός Συνημμένο Αρχείο
ΕΥΔ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 4.3.4 / ΕΥΔΠ_92 18/09/2017 31/10/2017 Ενεργή Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις 4.100.000,00 Λήψη
ΕΥΔ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΣ4 22/09/2017 22/01/2018 Ενεργή Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων 58.000.000,00 Λήψη


Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενώσης