Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

Φορέας Πρόσκλησης Διαρθρωτικό Ταμείο Αριθμ. Πρόσκλησης Έναρξη Λήξη Κατάσταση Τίτλος Πρόσκλησης Προϋπολογισμός Συνημμένο Αρχείο
ΕΥΔ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΕΤΠΑ ΠΕΛ25 20/04/2017 17/07/2017 Ενεργή ΕΡΓΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 6.600.000,00 Λήψη
ΕΥΔ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΕΚΤ ΠΕΛ30 09/06/2017 31/07/2017 Ενεργή ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 1.179.633,00 Λήψη
ΕΥΔ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΕΚΤ ΠΕΛ31 09/06/2017 31/07/2017 Ενεργή ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ Η/ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (2017-2018) 18.680,00 Λήψη
ΕΥΔ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΕΚΤ ΠΕΛ32 09/06/2017 24/07/2017 Ενεργή ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (σχολικό έτος 2017-2018) 571.000,00 Λήψη
ΕΥΔ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΣ3 13/09/2017 13/11/2017 Ενεργή Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 ‐ 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ- Τμηματοποιημένα /νέα έργα με συμβασιοποιημένη τουλάχιστον μία κύρια εργολαβία 8.200.000,00 Λήψη


Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενώσης