Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

Φορέας Πρόσκλησης Διαρθρωτικό Ταμείο Αριθμ. Πρόσκλησης Έναρξη Λήξη Κατάσταση Τίτλος Πρόσκλησης Προϋπολογισμός Συνημμένο Αρχείο
ΕΥΔ ΠΕΛ/ΣΟΥ Ταμείο ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΣ2 15/12/2016 10/02/2017 Ενεργή Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' 13.835.120,00 Λήψη
ΕΥΔ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΕΤΠΑ ΠΕΛ26 07/04/2017 30/06/2017 Ενεργή ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ / ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 5.000.000,00 Λήψη
ΕΥΔ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΕΤΠΑ ΠΕΛ27 07/04/2017 10/07/2017 Ενεργή ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 3.750.000,00 Λήψη
ΕΥΔ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΕΤΠΑ ΠΕΛ28 07/04/2017 21/07/2017 Ενεργή Λειτουργική αναβάθμιση ενδοπεριφερειακών συνδέσεων της Περιφέρειας»- Άλλοι εθνικοί και περιφερειακοί δρόμοι (νέα κατασκευή) 14.000.000,00 Λήψη
ΕΥΔ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΕΤΠΑ ΠΕΛ29 07/04/2017 17/07/2017 Ενεργή Λειτουργική αναβάθμιση ενδοπεριφερειακών συνδέσεων της Περιφέρειας- Άλλοι ανακατασκευασμένοι ή βελτιωμένοι δρόμοι 7.000.000,00 Λήψη


Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενώσης