Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

Φορέας Πρόσκλησης Διαρθρωτικό Ταμείο Αριθμ. Πρόσκλησης Έναρξη Λήξη Κατάσταση Τίτλος Πρόσκλησης Προϋπολογισμός Συνημμένο Αρχείο
ΕΥΔ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΕΤΠΑ ΠΕΛ21 28/9/2016 09/12/2016 Ενεργή Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για τη δράση «Βελτίωση και αναβάθμιση των επικίνδυνων σημείων του εθνικού και περιφερειακού οδικού δικτύου στην Πελοπόννησο» 7.500.000,00 Λήψη
ΕΥΔ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΕΤΠΑ ΠΕΛ22 12/10/2016 30/12/2016 Ενεργή Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για τη δράση με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» 20.000.000,00 Λήψη
ΕΥΔ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΕΚΤ ΠΕΛ 23 25/10/2016 31/03/2017 Ενεργή Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για τη δράση «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ONE STOP SHOP/ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ, ΜΕ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» 1.645.920,00 Λήψη
ΕΥΔ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΕΚΤ ΠΕΛ24 14/11/2016 23/05/2017 Ενεργή Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για τη δράση με τίτλο «ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ " ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ / ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ" (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΥΛΗ)» 980.640,00 Λήψη
ΕΥΔ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΕΤΠΑ ΠΕΛ23 20/11/2016 12/12/2016 Ενεργή ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ / ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – Μεταφερόμενο 2.300.000,00 Λήψη


Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενώσης