Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

Φορέας Πρόσκλησης Διαρθρωτικό Ταμείο Αριθμ. Πρόσκλησης Έναρξη Λήξη Κατάσταση Τίτλος Πρόσκλησης Προϋπολογισμός Συνημμένο Αρχείο
ΕΥΔ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΕΤΠΑ ΠΕΛ16 3/8/2016 31/8/2016 Ενεργή Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για τη δράση «Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής για το σχολικό έτος 2016-2017 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» 1.532.000,00 Λήψη
ΕΥΔ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΕΤΠΑ ΠΕΛ17 4/8/2016 9/9/2016 Ενεργή Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για τη δράση «Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2016-2017 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» 500.000,00 Λήψη
ΕΥΔ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΕΤΠΑ ΠΕΛ18 3/8/2016 31/8/2016 Ενεργή Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για τη δράση «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με αναπηρία στην Πελοπόννησο» 25.000,00 Λήψη
ΕΥΔ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΕΤΠΑ ΠΕΛ19 4/8/2016 26/9/2016 Ενεργή Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για τη δράση «Κέντρα Ημερησίας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) στην Πελοπόννησο» 150.000,00 Λήψη
ΕΥΔ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΕΤΠΑ ΠΕΛ20 15/9/2016 09/12/2016 Ενεργή Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για τη δράση «Λειτουργική αναβάθμιση ενδοπεριφερειακών συνδέσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου» 11.000.000,00 Λήψη


Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενώσης