Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

Φορέας Πρόσκλησης Διαρθρωτικό Ταμείο Αριθμ. Πρόσκλησης Έναρξη Λήξη Κατάσταση Τίτλος Πρόσκλησης Προϋπολογισμός Συνημμένο Αρχείο
ΕΥΔ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΕΤΠΑ ΠΕΛ11 21/6/2016 30/11/2016 Ενεργή Πρόσκληση με κωδ: ΠΕΛ11 για την υποβολή προτάσεων στο ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 "Έργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου νερού" 6.400.000,00 Λήψη
ΕΥΔ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΕΤΠΑ ΠΕΛ12 21/6/2016 15/9/2016 Ενεργή Πρόσκληση με κωδ: ΠΕΛ12 για την υποβολή προτάσεων στο ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 "Έργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου νερού - Τμηματοποιημένου έργο" 6.600.000,00 Λήψη
ΕΥΔ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΕΤΠΑ ΠΕΛ13 4/7/2016 30/9/2016 Ενεργή Κτιριακές υποδομές και εξοπλισμός α' βάθμιας Υγείας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 1.310.000,00 Λήψη
ΕΥΔ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΕΤΠΑ ΠΕΛ14 4/7/2016 21/12/2016 Ενεργή Κτιριακές υποδομές και εξοπλισμός β' βάθμιας Υγείας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 2.030.000,00 Λήψη
ΕΥΔ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΕΤΠΑ ΠΕΛ15 1/7/2016 1/8/2016 Ενεργή Υποδομές Πρόνοιας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 1.875.000,00 Λήψη


Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενώσης